STAROSTLIVOSŤ O PRACOVNÚ DOSKU

Dodržiavaním týchto jednoduchých zásad môžete predĺžiť životnosť Vašej kuchynskej pracovnej dosky.
 
 
I. INŠTALÁCIA
 
Montáž kuchynskej pracovnej dosky by mala byť vykonávaná skúsenými spoločnosťami, montérmi, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu dosky sprevádzanými neodbornou montážou. Správna inštalácia je podmienená znalosťou technologických postupov, vlastností produktu a konkrétnych technických riešení.
 
Každú dosku je potrebné skontrolovať pred inštaláciou a počas nej, pokiaľ ide o rozmery, zjavné mechanické vady a farebné rozdiely.
 
Dosky by mali byť inštalované a prevádzkované v uzavretých a odvetrávaných miestnostiach a tiež zabezpečiť ich proti faktorom ako je vysoká vlhkosť, extrémne teploty a priame slnečné žiarenie.
 
Dosky by mali byť inštalované po dokončení omietok muriva vo vykurovaných miestnostiach.
 
Pri montáži je potrebné vyvarovať sa poškodeniu povrchu rôznymi ostrými predmetmi alebo nástrojmi.
 
Spotrebiče musia byť inštalované v súlade s pokynmi výrobcu.
 
Venovať osobitnú pozornosť ochrane ukončenia hrán pri spájaní dosiek, inštalácii drezu a armatúr. Všetky otvorené hrany pred montážou by mali byť chránené vodeodolnými lepidlami, tmelmi, silikónmi podľa spôsobu montáže.
Vhodné je tiež nainštalovať ochrannú pásku nad umývačku riadu a chrániť tak dosku pred účinkami pary a vody.
 
Dosky upravené a montované bez postformingu nie sú predmetom reklamácie. 
 
II. POUŽÍVANIE 
 
Nerežte alebo nevyklepávajte potraviny, mäso priamo na povrchu pracovnej   dosky. Vždy používajte pracovnú podložku, dosku. 
 
Horúce panvice, riady a žehličku vždy umiestnite na trojnožku alebo ochrannú podložku. Intenzívne teplo môže spôsobiť poškodenie dosky, ak je umiestnený priamo na povrchu pracovnej dosky. 
 
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a kovové čistiace hubky, príp. drôtené kefy alebo agresívne čistiace prostriedky. Budú mať negatívny vplyv na povrch pracovnej dosky. 
 
Varné kanvice, kávovary, fritézy a ďalšie tepelné alebo vlhké kuchynské spotrebiče by nemali byť umiestnené priamo na spoji dvoch pracovných dosiek. Neustále zmeny v teplote  môžu viesť k jeho poškodeniu. 
 
Nenechávajte pracovnú dosku v dlhodobom kontakte s vodou, a to najmä v jej spojoch, v okolí drezu a pri stene. Môže to viesť k trvalému poškodeniu dosky. Odporúčame v mieste styku steny a zadnej strany dosky nainštalovať kuchynskú tesniacu lištu.
 
Neumývajte dosku pod tečúcou vodou.
 
Umývačku riadu neotvárajte počas prebiehajúceho umývacieho programu a minimálne 15 minút po skončení programu. Umývačku vyprázdňujte po tomto minimálnom časovom limite. Horúca para môže pri dlhodobom nerešpektovaní tejto zásady trvalo spôsobiť poškodenie (napučanie) dosky.
 
Chemikálie, ktoré spôsobujú poškodenie povrchovej HPL fólie (kyselina amidosulfónová, arzén, kyselina chlorovodíková a fluorovodíková, oxid chrómu) musia byť ihneď odstránené. Môžu spôsobiť trvalé poškodenie povrchu pracovnej dosky (rozleptanie) i za veľmi krátky čas.
 
III. ČISTENIE KUCHYNSKEJ DOSKY
Ľahké škvrny / nečistoty Čistenie:
  Suchou alebo vlhkou papierovou utierkou, handričkou alebo hubkou.
Normálne škvrny / nečistoty Čistenie:
Tuk, olej, odtlačky prstov, vodného kameňa, hrdza, džús, káva, čaj, vosk, krv, atď. Univerzálny značkovač Handričkou alebo mäkkou nylonovou kefou za použitia pracieho prášku, mäkké mydlo, toaletné mydlá alebo saponáty na umývanie riadu. Ak je to nutné, nechajte na chvíľu odstáť a potom dôkladne opláchnite čistou vodou.
Ťažké škvrny / nečistoty Čistenie:
Zmena farby po dlhom pôsobení čaju, kávy, ovocných štiav a pod. Pomocou pracieho prášku a domáceho bielidla (neopakovať príliš často).
Ceruzky, fixky, prepisovacie perá, rúže, pastelky, vosk, krém na topánky, nikotín, laky na nechty. Organickým rozpúšťadlom ako je acetón (odlakovač) metylalkoholom, benzínom, perchloroethylénom. Prečítajte si pozorne pokyny výrobcu!
Farby (vodou alebo rozpúšťadlom riediteľné nátery, dvojzložkové laky, nanášané striekaním), lak na škvrny, tlačiarenské farby Vodou alebo organickým rozpúšťadlom. Dvojzložkové farby odstránime okamžite.
Lepidlá (na báze vody, disperzie) Vodou alebo organickým rozpúšťadlom.
Dvojzložkové lepidlá, živice močoviny, fenolové živice. Okamžite odstráňte. Nedovoľte, aby zatvrdli!