MFP DOSKY ŠPECIFIKÁCIA

Multifunkčná doska je vyrobená na báze dreva, dlhých triesok, ktoré sú kompaktne zlisované pri veľkom tlaku do tvaru dosky – panelu a má charakter rastlého dreva.
MFP doska je  výborná alternatíva OSB dosiek. Sú to tzv. multifunkčné panely jednovrstvovej trieskovej dosky.
Tento materiál je vyrábaný z plochých netriedených triesok, rozvrstvených neusporiadane a doplnených vyšším podielom jemných triesok. Táto štruktúra potrebuje väčší nános lepiacej zmesi a spôsobuje vyššiu hustotu dosiek a tým aj hmotnosť. MFP doska však oproti OSB doske má tú výhodu, že jej pevnosť je rovnaká v oboch smeroch zatiaľ čo OSB má vyhovujúcu pevnosť iba v hlavnom smere, t.j. v smere orientovania triesok. Okrem iných výhod má oproti OSB hladký povrch, nižšiu nasiakavosť, je lepším izolantom a samozrejme cena je pre stavebníka prijateľnejšia.
DOM MFP ok
 Skladový program:
mfp_rovná_hrana
Prevedenie:
Formát:
Hrúbky:
rovná hrana
2.500 x 1.250 mm
12, 15, 18, 22, 25 mm
mfp_pero-drážka
Prevedenie:
Formát:
Hrúbky:
pero-drážka
2.485 x 605 mm
15, 18, 22, 25 mm

Fyz.hodnoty

hrúbka podľa rozponu

vymeranie drevostavieb MFP