AKO ZAMERIAME PARAPETNÉ DOSKY

Zameranie dĺžky parapetu bez zapustenia do ostenia
 1. Zameriame dĺžku ostenia
 2. Odpočítame hrúbku dvoch koncoviek, t.j. 5mm.montáž3
V prípade, že parapety objednáme s olepenými krajmi  identickou hranovacou páskou iba zameriame dĺžku ostenia
 
Zameranie dĺžky parapetu so zapustením do ostenia
 1. Zameriame dĺžku ostenia
 2. Pripočítame dĺžku parapetu, ktorú chceme mať zapustenú v ostení ak budeme   parapety olepovať páskou
 3. Pripočítame dĺžku parapetu, ktorú chceme mať zapustenú v ostení a odpočítame   5 mm na  dve koncovky

montáž4

 Zameranie dĺžky parapetu rozostupujúceho sa ostenia
 1. Zameriame ostenie v jeho najširšom mieste
 2. Ak chceme zapustiť parapet do ostenia pripočítame dĺžku tohto zapustenia.

montáž5

Zameranie hĺbky parapetu
A)   Presahujúci cez radiátor (iba drevotrieskové parapety)
 1. meriame od parapetnej drážky v ráme okna alebo od parapetnej lišty pod rámom okna k hrane omietnutého ostenia
 2. pripočítame hrúbku nosa parapetu a minimálnu toleranciu medzi nosom a stenou 20 mm
 3. zameriame otvor na ventilačnú mriežku nad radiátorom

montáž2

B)   Nepresahujúci cez radiátor

 1. meriame od parapetnej drážky v ráme okna alebo od parapetnej lišty pod               rámom okna k hrane omietnutého ostenia
 2. pripočítame hrúbku nosa parapetu a minimálnu toleranciu medzi nosom a stenou 20 mm

montáž1